Copyright

Dette websted er ophavsretligt beskyttet. Medmindre andet er angivet, er alle rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, ophavsretligt beskyttet på Fiyo.dk. Dette websted er beregnet til personlig eller intern brug af besøgende, hvor det ikke er tilladt at gengive webstedets tekster andet end ved at downloade og se på en enkelt computer og/eller udskrive en enkelt papirkopi. Ingen del af Fiyo.dk-webstedet må gengives eller gemmes på et andet websted, og det er ikke tilladt at indlejre dette websted, reproducere på anden måde, transmittere eller gøre tilgængeligt på et netværk.


Uautoriseret brug

Hvis Fiyo.dk finder en ulovlig brug af tekster, billeder eller andre elementer, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse på ethvert andet websted, er vi forpligtet til at sende en faktura til den ansvarlige webstedsejer. Vi vil indføre en pris for ethvert ulovligt erhvervet element.


Mærke

Alle mærker og logoer på dette websted tilhører Fiyo.dk, medmindre andet er angivet. Det er ikke tilladt at bruge disse mærker uden skriftlig tilladelse fra Fiyo.dk.