Opvaskemaskine bliver ved med at køre

Er opvaskemaskinens vaskeprogram ikke afsluttet eller tager det for lang tid?

Din opvaskemaskine bliver ved med at køre og stopper ikke længere. Dette kan have flere årsager. Nedenfor viser vi nogle af de mest almindelige årsager.

Problemer med vandtilførslen til din opvaskemaskine

Rengør du din opvaskemaskine regelmæssigt og grundigt? Det kan godt være, at vandtilførslen bliver kalket til over tid, og at vandtilførslen dermed bliver væsentligt langsommere, hvilket kan være årsagen til, at din maskine tager meget længere tid om vaskeprogrammerne. Især indløbsventilen er følsom over for dette. Hvis din tilløbsslange har en vandlås, kan det også være, at denne sidder fast indvendigt. Bank forsigtigt herpå med et stumpt objekt for at afhjælpe en eventuel forstoppelse.

Filteret i opvaskemaskinen er tilstoppet

Det kan være, at filtrene bliver tilstoppede af for meget snavs, hvilket får vandet til at blive pumpet meget langsomt og besværligt væk. Også i sådan et tilfælde tager vaskeprocessen væsentligt længere tid. Fjern derfor filtrene, rengør dem grundigt, og vær også opmærksom på pumpehjulet under filtrene. Vi anbefaler under alle omstændigheder at vedligeholde og rengøre din maskine regelmæssigt med en god maskinrens.

Vandafløbet fra opvaskemaskinen er tilstoppet

Udover filtrene kan også vandafløbet blive tilstoppet. Især slangen er meget følsom i denne sammenhæng. Det er bedst at fjerne alle tilslutninger helt og skylle dem grundigt igennem. Vi anbefaler at lægge slangerne i en opløsning, så rengøringsmidlet kan træde godt i kraft. Kig også på selve vandafløbet og tjek slangeslangen på maskinen for alvorligt snavs.

Opvaskemaskinens vandoverophedningscyklus fungerer ikke korrekt

Efter at vandet er blevet pumpet ind i maskinen, bliver det opvarmet. Under opvarmningen stopper maskinen med at køre. Den næste procestrin begynder, når vandtemperaturen er opnået eller en fastsat tid er gået. Hvis vandtemperaturen ikke kan opnås, fordi varmeelementet eller termostaten er defekt, kan cyklussen i mange maskiner ikke fortsætte. Ofte bliver vandet i sådanne tilfælde pumpet væk, nyt vand pumpet ind i opvaskemaskinen og forsøgt opvarmet igen. Denne proces kan gentages flere gange, hvilket gør, at det ser ud som om, at maskinen bare ikke stopper.

Udskiftning af varmeelement og termostat i opvaskemaskinen

Hvis vandet ikke bliver opvarmet hurtigt nok, vil cyklussen tage længere tid. En reparation af varmeelementet eller termostaten er nødvendig. Der er maskiner, der måler forureningsgraden i vandet. På grund af høj forureningsgrad af opvasken eller på grund af eksterne forureninger kan cyklussen også tage længere tid.

Opvaskemaskinens tidsur er gået i stykker

Hvis ingen andre årsager kan findes, og maskinen bliver ved med at gøre det samme, kan tidsuret også være defekt, selvom det sjældent forekommer. Timeren på opvaskemaskinen kan desværre ikke repareres, men skal udskiftes.

Når du har fundet årsagen, og problemet skyldes en defekt del, kan du bestille de rigtige opvaskemaskinedele direkte i vores online butik.