Fejlkoder vaskemaskine | Bosch

Din Bosch vaskemaskine viser heldigvis en fejlkode eller fejlmelding, så du kan måske finde ud af, hvad problemet er. Men hvor var den bog nu henne? Hvad betyder den kode nu? Vi giver dig en specifik oversigt over vigtige fejlkoder, som en Bosch vaskemaskine kan vise.

Bosch vaskemaskine fejlkoder

Fejlkode    

Defekt eller fejlmeddelelse

E6

Tømningsprocessen tager for lang tid. Tjek afløbet og pumpen

F1

Problem med vandtilførslen. Der kommer måske ikke vand i maskinen, vandet har for lavt tryk, eller du skal kontrollere, om indløbsventilen er tilstoppet.

F2

Problem med opvarmning af vandet i din Bosch vaskemaskine

F3

Der er et problem med vandafledning, vandet tager for lang tid at løbe af. Sandsynligvis skal afløbet renses eller åbnes, kontroller dette.

F4

Melding om en fejl eller alvorlig defekt med kulbørsterne. Muligvis skal kulbørsten eller jordforbindelsen udskiftes. Her finder du instruktioner om, hvordan du gør det.

F5

Motoren har udført en bevægelse, der ligger uden for sikkerhedsgrænserne. Dette kan tyde på et problem med motoren, muligvis er den højohmsk. Kontroller motoren.

F6

En defekt eller problem med vaskemaskindøren:

  • Låsen på vaskemaskindøren er defekt;

  • Låsen på vaskemaskindøren lukker ikke godt;

  • Låsen på vaskemaskindøren har en defekt triac;

  • Døren låses op i løbet af vaskecyklussen;

  • Efter vaskecyklussen låses døren ikke op.

F7

Problem med NTC-modstanden eller varmekredsløbet. Mål NTC-modstanden og varmeelementet.

F21

Modulfel. Det kan betyde, at programmeringen støder på et problem, at modulet er beskadiget eller endda en opdateringsfejl. Kontroller modulet og udskift det om nødvendigt.

F23

Problem med vandniveauet eller vandtrykket

  • Aquastop er aktiveret på grund af lækage;

  • Niveausensoren har en fejl;

  • Modstanden på vejOpvarmningselementet er for lavt;

  • Vaskemaskinen kan ikke kommunikere godt med pumpen.

F37

Temperatursensorfejl. Kontrollér og udskift om nødvendigt temperatursensoren på din Bosch-vaskemaskine.Hvis problemet kan løses med udskiftning eller reservevaskemaskindele fra Bosch, kan du nemt bestille dem her.