Fejlkoder vaskemaskine | Samsung

Din Samsung vaskemaskine viser heldigvis en fejlkode eller fejlmeddelelse, så du kan få en idé om, hvad problemet er. Men hvor var den bog nu igen? Hvad betyder koden egentlig? Vi giver dig en speciel oversigt over vigtige fejlkoder, som en Samsung vaskemaskine kan vise.

Samsung vaskemaskine fejlkoder

Fejlkode    

Defekt eller meddelelse

bE

Vaskemaskinens motortriac har et problem. Tjek motoren.

dE

En defekt eller problem med vaskemaskindøren:

 • Vaskemaskinens lås er defekt;

 • Vaskemaskinens lås lukker ikke ordentligt;

 • Vaskemaskinens lås har en defekt triac;

 • Døren låses op under vaskesyklussen;

 • Efter vaskesyklussen låses døren ikke op.

E1-4E

Problem med vandindløbet. Der kommer måske ikke vand i maskinen, vandet har for lavt tryk eller inddæmmingsventilen skal kontrolleres for tilstopning.

E2-5E

Der er et problem med vandudløbet, kontroller det.

E3-OE

Vandniveauet overskrider sikkerhedsgrænsen (vandstanden er for høj). Tjek vandstoppet.

E4-UE

Tromlen i din Samsung vaskemaskine drejer ikke i balance:

 • Fordel vaskelæsset igen;

 • Fjern en del af vaskelæsset (lettere belastning);

 • Tjek rotermekanismen for løse dele.

E5-HE1 / E6-HE2

Problem med varmeelementet

E7-IE

Problem med vandniveauet eller vandtrykket

 • Aquastoppen er aktiveret på grund af lækage;

 • Niveausensoren er defekt;

 • Modstanden på varmeelementet er for lav;

 • Vaskemaskinen kan ikke kommunikere ordentligt med pumpen.

E8-CE

Problem med opvarmning af vandet i din Samsung vaskemaskine

Der er en vandlekage i din Samsung vaskemaskine (fare for kortslutning)

FE-1E

Besked om at der er en lækage i vandtilførselen. Kontroller vandtilførselsslangerne og vandtrykket. Hvis der er lækage, skal du slukke for strømmen og løse vandlækagen.

EA-3E

Besked om at der er fejl eller alvorlig defekt i tachometeret.

EC-tE

Besked om at der er fejl eller alvorlig defekt i termistoren.Hvis problemet kan løses ved at erstatte eller have reservedele til en Samsung vaskemaskine, kan du blot bestille dem her.