Vores vilkår og betingelser overholder dansk lovgivning og er designet til at sikre, at vores kunder kan handle let og med tillid med Fiyo.dk. Læs dem omhyggeligt, og udskriv en kopi til reference på det tidspunkt, du afgiver en ordre.

Vi forbeholder os retten til når som helst og uden varsel at ændre disse vilkår og betingelser. Sådanne ændringer træder i kraft, når de vises på webstedet, og det er kundens ansvar at læse disse vilkår hver gang en ordre afgives. Ved at afgive en ordre accepterer du at være bundet af de seneste vilkår og betingelser. En fuld kopi af de nuværende vilkår og betingelser kan også fås ved skriftlig anmodning.

Navne og numre på producenter bruges kun til referenceformål. Vi tilbyder originale og/eller generiske alternativer, som er specificeret i overensstemmelse hermed.

Disse vilkår og betingelser dækker Fiyo.dk. Alle andre websteder, som du besøger via links fra dette websted, er underlagt deres egne vilkår og betingelser. Vi påtager os intet ansvar eller ansvar for indholdet af websteder, der ikke er under vores kontrol.

Disse vilkår og betingelser påvirker ikke dine juridiske rettigheder. Kunder skal bemærke, at salg kun kan foregå på engelsk, og at vi ikke beholder kopier af kundekontrakter.

Online konfliktløsning: Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslige online konfliktløsninger (OS-platform) tilgængelig på www.ec.europa.eu/consumers/odr . Vi deltager i konfliktløsningsprocessen. En liste over kontaktoplysninger for de anerkendte konfliktløsningsorganer findes på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Fiyo.dk er en afdeling af Domo Parts International B.V. Steenovenweg 40, 5708 HN Helmond, Holland. Registreret i Holland.